Mis on hiv?

Elu HIV-ga

Seksuaalsel teel levivad infektsioonid

Testi ennast

Kaitse ennast

Seksuaalsus

Seksuaaltervis

Mis on seksuaaltervis?

Seksuaaltervis on seksuaalsusega seotud kehalise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte üksnes haiguse, puude või häire puudumine. Sinu hea seksuaaltervise eelduseks on positiivne ja lugupidav suhtumine seksuaalsusesse ja seksuaalsuhetesse.

Hea seksuaaltervis tähendab seda, et sa hindad oma seksuaalsust, vastutad oma käitumise eest ning suhtled mõlemast sugupoolest inimestega austusega. Sa väljendad armastust ja lähedust vastavalt oma väärtushinnangutele ning lähtud vastastikuse austuse põhimõtetest.

Seksuaaltervis tähendab harmoonilisi ja eluterveid hoiakuid seksuaalkäitumises.

Seksuaalõigus on osa sinu inimõigustest

Seksuaaltervis on tihedalt seotud seksuaalõigustega, mis on osa meile kõigile kehtivatest inimõigustest. Igaühel on õigus nautida ja väljendada oma seksuaalsust, ilma riskita nakatuda seksuaalsel teel levivatesse infektsioonidesse ning hirmuta soovimatu raseduse, vägivalla, diskrimineerimise ja sunduse ees.

See tähendab ka kohustust arvestada oma partneri õiguste ja soovidega, ilma teda kahjustamata. Sa ei saa realiseerida enda õigusi läbi sunduse ja vägivalla teise inimese suhtes.

Millal on õige aeg?

Kas ja millal alustada seksuaaleluga, on igaühe enda isiklik otsus. Kellelgi teisel ei ole õigust seda otsust sinu eest teha. Õige aeg on siis, kui tunned, et oled selleks valmis. Enne seksuaalelu alustamist mõtle kindlasti ka selle peale, kuidas vältida HIVd ja teisi seksuaalsel teel levivaid infektsioone ning soovimatut rasedust.

Mis on seksuaalne nõusolek?

Kõik seksuaalsed tegevused, nii seksuaalse sisuga kommentaarid, puudutamine, suudlemine, kallistamine, seksuaalvahekorras olemine jmt, peavad toimuma kõigi osapoolte nõusolekul ja heakskiidul. Ükski tegevus ei tohi toimuda vastu tahtmist või vägivalla ja sunni mõjul. Vastasel juhul on tegemist seksuaalvägivallaga ning see on seadusega karistatav.

Inimestel on erinevad piirid – mis on ühe jaoks tavapärane ja meeldiv tegevus, võib teise jaoks olla vastuvõetamatu. Kui sa ei küsi oma partnerilt nõusolekut, jääb alati võimalus, et ta ei soovi tegelikult sellist seksuaaltegevust, kuid ei julge seda sulle öelda.

Sõltumata asjaosaliste vanusest on keelatud seksuaalseteks tegevusteks sundimine vägivalla abil või sellega ähvardades või muul moel survestades.

Igaühel on õigus otsustada, kas ta on valmis seksuaalvahekorda astuma või mitte. Sul on alati võimalus öelda „ei“, kui sa ei soovi seksuaalvahekorda. Õigus on keelduda ükskõik millisel hetkel − ka siis, kui seksuaaltegevused juba käivad või siis, kui algselt oled andnud nõusoleku, kuid vahepeal muudad oma meelt.

  • Nõusolek peab olema selgelt välja öeldud nõusolek ei ole ainult “ei” või keeldumise puudumine.
  • Nõusolek peaks olema entusiastlik ebalev nõusolek võib tähendada, et isikut survestati või kartis keeldumisega kaasnevaid tagajärgi.
  • Nõusolekut ei saa vaikimisi eeldada.
  • Nõusolek peab olema antud vabatahtlikult ilma ähvardamise või survestamiseta.
  • Nõusolek on ühekordne ja spetsiifiline see kehtib ainult sel korral antud konkreetse tegevuse kohta.
  • Nõusolekut saab igal hetkel tagasi võtta ükskõik, mitu korda ja milliseid tegevusi ning kellega on varem nõustutud tegema.
  • Nõusolekut ei saa anda magav, teadvusetu, joobes või narkootikumide mõju all olev inimene üksnes täie teadvuse juures olev isik saab anda nõusolekut. Magava, teadvusetu, alkoholijoobes või narkojoobes inimesega toime pandud seksuaalseid tegevusi võib alati tõlgendada seksuaalvägivallana.

Ei tähendab ei! Kui sa ei saa täpselt aru, mida tähendab nõusolek, siis videoklipp selgitab vaimukalt seda tee pakkumise näitel.

Seksuaalvägivald

Seksuaalvägivald on vägistamine, sellega ähvardamine või muu seksuaalse iseloomuga tegu. Seksuaalvägivallaga on tegu ka siis, kui sa ei saanud anda oma nõusolekut vahekorraks, näiteks tundsid hirmu, olid uimastatud, joobes või magasid. Seksuaalvägivald on kuritegu ja sa ei pea tundma end süüdi. Vastutus seksuaalvägivalla eest lasub ainult selle toimepanijal, mitte kunagi ohvril. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused pakuvad professionaalset ööpäevaringset abi seksuaalvägivalda kogenud inimestele.