Mis on hiv?

Elu HIV-ga

Seksuaalsel teel levivad infektsioonid

Testi ennast

Kaitse ennast

Seksuaalsus

Seksuaalne identiteet ja orientatsioon

Seksuaalsus avaldub mitmel erineval moel

Seksuaalsus hõlmab muuhulgas ka seda, millisest soost sa tajud end olevat (seksuaalne identiteet) või kelle vastu tunned seksuaalset tõmmet (seksuaalne orientatsioon).

  • Seksuaalne identiteet väljendab inimese sügavalt isiklikku enesemääratlust, lähtuvalt inimese enda tunnetusest seoses seksuaalsete aspektidega ja kehatajuga. See hõlmab ka inimese eneseväljendust, sh riietumist, kõneviisi ja maneere. Seesugune enesemääratlus võib olla kooskõlas inimese sünnipärase sooga, kuid ei pruugi.
  • Seksuaalne orientatsioon ehk sättumus tähendab inimese võimet tunda sügavat emotsionaalset, meelelist ja seksuaalset külgetõmmet teise või sama sugupoole või mõlema sugupoole esindajate vastu ning soovi olla nendega intiim- või seksuaalsuhetes.

Enamik inimesi on heteroseksuaalid ja nad tajuvad end sama soo esindajana, kellena nad sündisid, ning nad tunnevad seksuaalset ja romantilist tõmmet vastassoo vastu (st cis-sooline heteroseksuaal). Siiski avaldub paljude inimeste seksuaalsus väga erinevalt. Nii nagu me ei saa valida oma vanemaid, oma nahavärvi või sünnipaika, ei saa me otsustada ka seda, milline on meie sünnipärane bioloogiline sugu või seksuaalne orientatsioon ja identiteet.

LGBT

LGBT on seksuaalseid erinevusi tähistav lühend, mis tuleb sõnadest lesbi, gei, biseksuaalne ja transsooline inimene. Lesbideks loetakse naisi, kes tunnevad seksuaalset ja romantilist tõmmet eelkõige naiste vastu. Geideks peetakse mehi, kes tunnevad seksuaalset ja romantilist tõmmet eelkõige meeste vastu. Biseksuaalid on inimesed, kes tunnevad tõmmet mõlema soo vastu.

Pole mingit selget alust jaotada inimesi heteroseksuaalideks, biseksuaalideks jne − väga palju loeb sinu enese tunnetus.

Sinu seksuaalne orientatsioon on midagi, mida ainult sina saad defineerida.

Transsoolisus

Transsoolisus puudutab sooidentiteeti, see ei ole seotud seksuaalse külgetõmbega, vaid sellega, millisest soost end tajutakse olevat. Transsooline on inimene, kelle tunnetuslik ja sotsiaalne sugu ei vasta tema bioloogilisele soole. Näiteks võib transsoolisel inimesel olla sündides vagiina ja tema dokumentidesse on märgitud, et ta on naine, ent tema tunnetuslik sugu on mees; transsooline on inimene, kes on sündinud mehena, ent tunneb ennast naisena ning soovib naisena elada, samas võib ta sellegipoolest olla heteroseksuaal.

Transsoolised inimesed võivad tarvitada suguhormoone ning läbida kirurgilisi protseduure, et oma välimist sugu rohkem sisemise sooga lähendada. Samas ei tähenda enda transsoolisena tajumine kohe seda, et peaks enda välimust muutma hakkama. Samuti ei loeta transsooliseks inimest, kellele lihtsalt meeldib riietuda vastassoo moodi.

Transsoolised inimesed on terved ja tavalised inimesed, kes on täpselt samamoodi võimelised looma armastavaid ja teineteist toetavaid suhteid nagu teised inimesed.

Aseksuaalsus

Lisaks on olemas ka n-ö aseksuaalseid inimesi, kes ei tunne seksuaalset tõmmet kellegi vastu ega huvi seksuaaltegevuste vastu. Aseksuaalsus on üks seksuaalsuse mitmetest tahkudest ning aseksuaalsed inimesed on täiesti tavalised inimesed, erinevast soost, vanusest, rahvusest, kes on võimelised olema armastavates ja toetavates suhetes. Nii nagu muude seksuaalsättumuste puhul, peetakse ka aseksuaalsuse määratlemisel olulisimaks inimese enda tunnetust ja hinnangut.

Milline on õige seksuaalsus?

Erinevused inimeste seksuaalsetes eelistustes, orientatsioonis ega identiteedis ei ole midagi, mida peaks ravima või muud moodi muutma. Kui aga tegemist on eelistuste ja käitumisega, mis on seadusevastased või millega kahjustatakse teisi inimesi, siis on vaja otsida abi spetsialistidelt.

Ainuõiget seksuaalsust pole olemas: on olemas vaid väga mitmeid erinevaid viise, kuidas seksuaalsus avaldub.

Seksuaalse identiteedi või orientatsiooni põhjal diskrimineerimine on väiklane, ebaõiglane ning arenenud ühiskonna jaoks sobimatu tegevus. Eluterve viis oma seksuaalsust väljendada on nõusolekupõhiselt ja teineteist austavalt, seejuures kuulates oma südant ja tundeid. Lõppkokkuvõttes ju ei loe, miks me kellegi poole tõmbume: loeb vaid see, mida me selle inimesega olles tunneme.