home

Mis on hiv?

Elu HIV-ga

Seksuaalsel teel levivad infektsioonid

Testi ennast

Kaitse ennast

Seksuaalsus ja suhted

Sooline identiteet ja seksuaalne orientatsioon

Seksuaalsus avaldub mitmel moel

Seksuaalsus hõlmab muu hulgas ka seda, millisest soost sa tajud end olevat (sooline identiteet) või kelle vastu tunned seksuaalset tõmmet (seksuaalne orientatsioon).

  • Sooline identiteet ehk sooidentiteet väljendab inimese sügavalt isiklikku enesemääratlust, inimese enda tunnetust seoses seksuaalsete aspektidega ja kehatajuga. See hõlmab ka inimese eneseväljendust, sh riietumist, kõneviisi ja maneere. Inimese seksuaalne enesemääratlus võib olla kooskõlas tema sünnipärase sooga, kuid ei pruugi.
  • Seksuaalne orientatsioon ehk sättumus tähendab inimese võimet tunda sügavat emotsionaalset, meelelist ja seksuaalset külgetõmmet teisest või samast sugupoolest või mõlemast sugupoolest inimeste vastu ning soovi olla nendega intiim- või seksuaalsuhetes.

Enamik inimesi on heteroseksuaalid, nad tajuvad end sama soo esindajana, kellena nad sündisid, ning tunnevad seksuaalset ja romantilist tõmmet vastassoo vastu. Siiski avaldub inimeste seksuaalsus väga erinevalt. Nii nagu me ei saa valida oma vanemaid, nahavärvi või sünnipaika, ei saa me otsustada ka seda, milline on meie sünnipärane bioloogiline sugu või seksuaalne orientatsioon ja identiteet.

LGBT

LGBT on seksuaalseid erinevusi tähistav lühend, mis tuleb sõnadest lesbi, gei, biseksuaalne ja transsooline inimene. Lesbideks loetakse naisi, kes tunnevad seksuaalset ja romantilist tõmmet eelkõige naiste vastu. Geideks peetakse mehi, kes tunnevad seksuaalset ja romantilist tõmmet eelkõige meeste vastu. Biseksuaalid on inimesed, kes tunnevad tõmmet mõlema soo vastu.

Mingit selget alust jaotada inimesi heteroseksuaalideks, biseksuaalideks jne pole, väga palju loeb sinu enese tunnetus.

Sinu seksuaalne orientatsioon on midagi, mida saad defineerida ainult sina.

Intersoolisus

Intersoolisus ehk vahesoolisus on olukord, kus inimese sootunnused on ebatüüpilised. Sel puhul esineb variatsioone, mis ei sobitu tüüpilise mehe või naise keha mõistesse. Erisused võivad ilmneda kromosoomides, sugunäärmetes, suguhormoonides või suguelundites. Sellisteks erisusteks võivad olla näiteks suguelundite mitmesus või kombinatsioon kromosoomi genotüübis ja seksuaalses fenotüübis, mis ei vasta XY-mees ja XX-naine mudelile. Enamik intersoolisi inimesi samastub neile määratud sooga ehk sooga, millega neid üles kasvatati. Samas võib osa neist end hiljem identifitseerida teisiti.

Transsoolisus

Transsoolisus puudutab sooidentiteeti, see ei ole seotud seksuaalse külgetõmbega, vaid sellega, millisest soost end tajutakse olevat. Transsooline on inimene, kelle tunnetuslik ja sotsiaalne sugu ei ühti tema bioloogilise sooga. Näiteks võib transsoolisel inimesel olla sündides vagiina ja tema dokumentidesse on märgitud, et ta on naine, ent tema tunnetuslik sugu on mees. Transsooline on inimene, kes on sündinud mehena, ent tunneb ennast naisena ning soovib elada naisena, samas võib ta sellegipoolest olla heteroseksuaal..

Transsoolised inimesed võivad tarvitada suguhormoone ning läbida kirurgilisi protseduure, et oma välimist sugu rohkem tunnetusliku sooga lähendada. Samas ei tähenda enda transsoolisena tajumine kohe seda, et oma välimust peaks hakkama muutma. Samuti ei loeta transsooliseks inimest, kellele lihtsalt meeldib riietuda vastassoo moodi.

Transsoolised inimesed on terved ja tavalised inimesed, kes on võimelised looma armastavaid ja teineteist toetavaid suhteid nagu kõik teised.

Aseksuaalsus

Lisaks on olemas n-ö aseksuaalseid inimesi, kes ei tunne kellegi vastu seksuaalset tõmmet ega huvitu seksuaaltegevustest. Tegemist ei ole tsölibaadiga, kus inimene on teinud teadliku otsuse seksuaalsest aktiivsusest loobuda. Aseksuaalsus on üks seksuaalsuse mitmetest tahkudest.

Aseksuaalsed inimesed võivad olla erinevast soost, vanusest ja rahvusest. Nad on täiesti tavalised inimesed, kes on võimelised olema armastavates ja toetavates suhetes. Neil on samuti omad emotsionaalsed vajadused, neile võib väga hästi sobida kallistamine, kaisutamine ja suudlemine. Ka aseksuaalsete inimeste ellu võib kuuluda romantiline või sensuaalne külgetõmme ning nad võivad soovida sõlmida lähisuhteid. Neil lihtsalt puudub vajadus otseselt seksuaalse sisuga tegevusteks ning nad ei taju ennast seksuaalse olendina.

Aseksuaalsust ei käsitleta haiguse ega düsfunktsioonina. Nii nagu muude seksuaalsättumuste puhul, peetakse ka aseksuaalsuse määratlemisel olulisimaks inimese enda tunnetust ja hinnangut.

Milline on õige seksuaalsus?

Erinevused inimeste seksuaalsetes eelistustes, orientatsioonis ja identiteedis ei ole midagi, mida peaks ravima või muud moodi muutma. Kui aga tegemist on eelistuste ja käitumisega, mis on seadusevastased või millega kahjustatakse teisi inimesi, siis on vaja otsida abi spetsialistidelt.

Ainuõiget seksuaalsust pole olemas, on olemas vaid väga mitmeid viise, kuidas seksuaalsus avaldub.


Seksuaalse identiteedi või orientatsiooni põhjal diskrimineerimine on väiklane, ebaõiglane ning arenenud ühiskonnas sobimatu tegevus. Eluterve viis oma seksuaalsust väljendada on vastastikusel nõusolekul ja teineteist austavalt, kuulates seejuures oma südant ja tundeid. Lõppkokkuvõttes ei loe, miks me kellegi poole tõmbume. Loeb vaid see, kuidas me end selle inimesega koos olles tunneme.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.