Mis on hiv?

Elu HIV-ga

Seksuaalsel teel levivad infektsioonid

Testi ennast

Kaitse ennast

Seksuaalsus

Seksuaalsus

Mis on seksuaalsus?

Seksuaalsus haarab enda alla palju enamat kui lihtsalt seksi ja on iga inimese loomulik ja lahutamatu osa.

Seksuaalsus on inimeseks olemise keskne osa kogu elu jooksul. Oma olemuselt ei ole seksuaalsus niivõrd tegemine, kuivõrd olemine.

Seksuaalsuses on hõlmatud inimese:

 • seksuaalkäitumine ehk seksuaalsuse väljendamine;
 • bioloogiline sugu;
 • sooidentiteet ja sooroll;
 • seksuaalne orientatsioon;
 • erootika;
 • nauding;
 • lähedussuhe;
 • järglaste saamine.

Sa võid kogeda ja väljendada oma seksuaalsust mõtetes, fantaasiates, ihades, uskumustes, suhtumistes, väärtushinnangutes, käitumises, tavades, rollides ja suhetes. Seksuaalsus hõlmab ka sinu soove ja vajadusi ning nende täitmiseks vajalikke teadmisi, oskusi ja võimeid. Kuigi seksuaalsus võib hõlmata kõiki neid dimensioone, ei kogeta või väljendata alati neid kõiki.

Seksuaalsus on osa meist kõigist, sõltumata vanusest, isiklikest suhetest ja seksuaalsest aktiivsusest.

Seksuaalsuse üks põhilisi tunnusjooni on mitmekesisus. Iga inimese seksuaalsus avaldub natuke erinevalt ning on isesugune.

Sinu seksuaalsust kujundavad ja mõjutavad:

 • bioloogilised eeldused;
 • isiksuseomadused;
 • kasvukeskkond;
 • sind ümbritsevad inimesed;
 • kultuuriline ja ühiskondlik taust.

Igaühel on oma teekond oma seksuaalsuse avastamises. Erinevatel eluperioodidel või erinevate partneritega võid kogeda oma seksuaalsust erinevalt ning seks võib omada sinu jaoks erinevat emotsionaalset tähendust. Sinu seksuaalsus on pidevas muutumises ning ka täiskasvanueas võid oma seksuaalsuse juures veel palju avastada.